مشخصات محصول(نیم ست سریر)

عیار سطح محصول سایز وزن رنگ
مدال 750 مات و براق (3/76گرم) رزگلد و شکلاتی
انگشتر 750 مات و براق 50 الی 60 (3/31گرم) رزگلد و شکلاتی
گوشواره 750 مات و براق (4/25گرم) رزگلد و شکلاتی
+E


20% درخشندگی بیشتر

مشخصات محصول

مدال انگشتر گوشواره
عیار 750 750 750
سطح محصول مات و براق مات و براق مات و براق
سایز 50 الی 60
وزن (3/76گرم) (3/31گرم) (4/25گرم)
رنگ رزگلد و شکلاتی رزگلد و شکلاتی رزگلد و شکلاتی
+E


20% درخشندگی بیشتر