نیم ست رکسانا

به مهر آویز و جان را روشنایی ده،
که این آیین همه شادی است فرمانش،
همه یاری است قانونش

نیم ست رکسانا
به مهر آویز و جان را روشنایی ده،
که این آیین همه شادی است فرمانش،
همه یاری است قانونش

مشخصات محصول

عیار سطح محصول سایز وزن رنگ
مدال 750 مات و براق (4/660 گرم) رزگلد-شکلاتی-زرد
گوشواره 750 مات و براق (3/240 گرم) رزگلد-شکلاتی-زرد
انگشتر 750 مات و براق 50 الی 60 (2/750 گرم) رزگلد-شکلاتی-زرد
+E


20% درخشندگی بیشتر

مشخصات محصول

مدال گوشواره انگشتر
عیار 750 750 750
سطح محصول مات و براق مات و براق مات و براق
سایز 50 الی 60
وزن ( 3/660 گرم) ( 3/240 گرم) (2/750 گرم)
رنگ رزگلد-شکلاتی-زرد رزگلد-شکلاتی-زرد رزگلد-شکلاتی-زرد
+E


20% درخشندگی بیشتر