مانیا
گر دلربایی رقص باشد در معابر، تندیس دلبر را بباید ریز بشکست،
باید که رسم عاشقی دانست وآنگه از باده دلدادگی گردید سرمست

مانیا
گر دلربایی رقص باشد در معابر، تندیس دلبر را بباید ریز بشکست،
باید که رسم عاشقی دانست وآنگه از باده دلدادگی گردید سرمست

مشخصات محصول

عیار سطح محصول سایز وزن رنگ
دستبند 750 مات و براق 1 الی 4 (12/360 گرم) رزگلد-شکلاتی-زرد
انگشتر 750 مات و براق 50 الی 60 (3/320 گرم) رزگلد-شکلاتی-زرد
+E


20% درخشندگی بیشتر

مشخصات محصول

دستبند انگشتر
عیار 750 750
سطح محصول مات و براق مات و براق
سایز 1 الی 4 50 الی 60
وزن ( 12/360 گرم) (3/320 گرم)
رنگ رزگلد-شکلاتی-زرد رزگلد-شکلاتی-زرد
+E


20% درخشندگی بیشتر